Mensen met lichamelijke, sociale of geestelijke problemen die intensieve verzorging nodig hebben kunnen aangewezen zijn op dagbehandeling in een verpleeg- of verzorgingshuis. Bent u daarvoor afhankelijk van georganiseerd vervoer?

Voor het het reizen met een rolstoel of scootmobiel is een van onze volledig uitgeruste rolstoelbussen vaak de meest geschikte oplossing. Wij kunnen alle soorten rolstoelen vervoeren en hebben altijd een passende plek voor invaliden en rolstoel-gebonden passagiers en hun medereiziger(s). Belangrijk om daarbij te vermelden is dat het busje voldoet aan alle veiligheidsvoorschriften.

Taxi Berm mag het TX-Keurmerk dragen en dat onafhankelijke keurmerk stelt hoge eisen aan de veiligheid van taxi’s en de kennis en kunde van onze chauffeur. We werken met een modern communicatiesysteem en staan alle tijden in verbinding met onze professionele centrale.

De kosten worden vergoed op basis van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Informeer bij uw gemeente.

Het dagbehandelingscentrum regelt het vervoer met ons zodat wij de zorg voor het vervoer van en naar de behandeling uit handen halen. Goed geregeld!

Taxi bestellen?

Bestel direct een taxi of bekijk
alle vervoersmogelijkheden.

Taxi bestellen 0162 402 412